Calculation of profitability for a facility
with 4 bowling lanes including catering


1. Normaal gesproken worden bowlingbanen dagelijks tussen 19:00 en 24:00 verhuurd.
Daarom kan worden uitgegaan van dagelijks 5 uur bezetting.

2. De prijs bedraagt per baan en uur gemiddeld 12,50 EUR. Hiermee kan een prognose van de
inkomstenmogelijkheden bij 4 nieuwe bowlingbanen worden berekend:

5 speeluren per baan x 12,50 EUR 62,50 EUR
4 bowlingbaan à 62,50 EUR is 250,00 EUR
per dag
Verhuurinkomsten op 336 dagen per jaar
is 12 maanden * dagen
84.000,00 EUR

3. De horeca-omzet ligt volgens onze ervaring tussen 6,00 EUR en 9,00 EUR per persoon en avond.

Gemiddelde berekende waarde dus 7,50 EUR
per persoon en avond
4 clubs à 10 personen x 7,50 EUR 300,00 EUR
per avond
Consumptie-omzet op 336 dagen per jaar 100.800,00 EUR

4. Kosten van de bowlingbaan:

Stroomverbruik 4 bowlingbanen
à 5 kW x 336 dagen bij 0,16 EUR/kW
1.075,00 EUR
Verwarmingskosten per jaar ca. 1.800,00 EUR
Onderhoudskosten per jaar ca. 600,00 EUR
Schoonmaakkosten,
dagelijks 2 uur x 336 dagen
5.040,00 EUR
(7,50 EUR / uur)
Reserves voor reparaties enz.
(per baan/maand 64,00 EUR)
3.000,00 EUR
Subtotaal - kosten per jaar 11.515,00 EUR
Loonkosten - personeel ca. 30.000,00 EUR
Verwachte kosten per jaar 41.515,00 EUR

5. Samenvatting:

Bowlingbaan - speelinkomsten 84.000,00 EUR
Bruto winst uit consumptie-omzet
108.800,00 EUR, ca. 45% is
45.350,00 EUR
Subtotaal 129.350,00 EUR
minus kosten per jaar -41.515,00 EUR
Brutowinst uit de bowlingbanen 87.335,00 EUR

De rente voor bankkredieten en de afschrijving voor de bowlingbaan over 10 of 15 jaar zijn ook van de belasting aftrekbaar. Verder moeten we vermelden dat bij de berekening is uitgegaan van een bezetting van slechts 50% en deze dus als heel realistisch kan worden beschouwd.

Het bezoek aan bowlingbanen is natuurlijk van regio tot regio verschillend. In dichtbevolkte gebieden is de bezetting ca. 60% tot 70%. In grotere steden en dichtbevolkte gebieden 80% tot 90%.

Dit zijn ervaringsgegevens uit de afgelopen 3 tot 4 jaar.

Ook de uurprijzen zijn verschillend en bedragen afhankelijk van de vraag tussen 12,50 EUR en 20,00 EUR per baan en uur. Bij de getoonde berekening is uitgegaan van de lage prijzen, ook wat betreft de consumptie-omzet.Rope machines - the economic future


Exploiteer uw installatie zonder technisch personeel, met minimale investeringen wat betreft materiaal
en onderhoud. Een vergelijking van de kosten van een bowlingbaan over een periode van 10 jaar:

Soort maandelijkse investering Kabelmachine Kabelloze machine
Technische dienst
door extern bedrijf
480,00 EUR 3.100,00 EUR
Reserve- en slijtageonderdelen 80,00 EUR 1.250,00 EUR
Energieverbruik bij een bezetting
van gemiddeld 44 uur / week
75,00 EUR 375,00 EUR
Tijdens het lopende bedrijf is een
zogenaamde stopman nodig, die
in de machinekamer blijft en de
stops van de machine verwijdert
176 uur / maand
- 1.400,00 EUR
Administratiekosten technisch personeel
1x stop-personeel
1x onderhoudstechnicus
- 1.000,00 EUR
maandelijks verschil -6.490,00 EUR  

Omdat door factoren zoals bezetting, soort gebruik, standplaats en andere individuele factoren afwijkingen van de gemiddelde waarden kunnen optreden, moeten de berekeningen op deze bladzijde als voorbeeld worden beschouwd, die gebaseerd zijn op onze jarenlange ervaring en dus niet bindend zijn. In onze catalogi is een foutje geslopen en is deze alinea niet afgedrukt.

Onze excuses hiervoor!


U verdere vragen beantwoorden wij graag kosteloos en vrijblijvend.