Calculation of profitability for a facility
with 4 bowling lanes including catering


1. Bowlingové dráhy jsou zpravidla denně obsazeny od 19:00 do 24:00 hodin.
Tak můžeme vycházet z pětihodinového obsazení denně.

2. Cena za dráhu na hodinu činí v průměru 12,50 Eur. Z toho vyplývá následující
odhad výdělku u čtyř nových bowlingových drah:

5 hracích hodin na dráhu x 12,50 Euro 62,50 Euro
4 bowlingové dráhy po 62,50 Euro 250,00 Euro
za den
Příjem za 336 dní ročně
se rovná 12 měsíců x dnů
84.000,00 Euro

3. Gastronomický obrat za večer leží dle zkušenosti mezi 6 až 9 Euro na osobu.

Průměrná kalkulační hodnota tak 7,50 Euro
za osobu na večer
4 cluby po 10-ti osobách x 7,50 Euro 300,00 Euro
za večer
Útrata na jídle za 336 dní v roce 100.800,00 Euro

4. Náklady bowlingového zařízení:

Spotřeba proudu na 4 bowlingové dráhy po
5kW x 336 dní při cenně 0,16 Eur/kW
1.075,00 Euro
Náklady na vytápění, ca. 1.800,00 Euro
Náklady na údržbu, ca. 600,00 Euro
Náklady na úklid,
denně 2 hodiny x 336 dní
5.040,00 Euro
(7,50 Euro / hodinu)
Rezervy na opravy apod.
(na dráhu/měsíc 64,00 Euro)
3.000,00 Euro
Mezisuma - náklady za rok 11.515,00 Euro
Výdaje za platy - personál atd. 30.000,00 Euro
Výhledové náklady za rok 41.515,00 Euro

5. Shrnutí:

Bowlingová dráha - příjem ze hry 84.000,00 Euro
Hrubý zisk z konzumace - odbyt 108.800,00 Euro, ca. 45% 45.350,00 Euro
Mezisuma 129.350,00 Euro
minus náklady za rok -41.515,00 Euro
Hrubý zisk z bowlingových drah před zdaněním 87.335,00 Euro

Z daní se dají dále odečíst úroky z bankovních úvěrů a také odpis bowlingového zařízení na10-15 let. Navíc stojí zato zmínit, že při výpočtu jsme vycházeli jen z 50%-ního vytížení a výsledek proto může být brán jako velmi realistický.

Frekvenčnost bowlingových center se samozřejmě liší od oblasti k oblasti. V hustě osídlených oblastech činí vytížení ca. 60% až 70%. Ve větších městech resp. aglomeracích dokonce 80% až 90%.

Toto jsou zkušenosti z posledních 3 až 4 let.

Také hodinové sazby se liší a pohybují se dle poptávky mezi 12,50 Euro a 20,00 Euro za dráhu na hodinu. U uvedeného propočtu bylo vycházeno také z nejnižších cen, také co se týče obratu z konzumace. Náklady byly nicméně s určitostí nastaveny vysoko.Rope machines - the economic future


Provozujte Vaše centrum bez technického personálu s minimálními náklady na materiál
a za obsluhu. Srovnání nákladů na příkladu bowlingového zařízení za 10 let:

Typ měsíčních nákladů Provázkový stroj Stroj bezprovázkový
Technický
servis najatou firmou
480,00 Euro 3.100,00 Euro
Náhradní díly a opotřebování 80,00 Euro 1.250,00 Euro
Spotřeba energie při vytížení
průměrně 44h /týden
75,00 Euro 375,00 Euro
Při běžícím provozu je potřeba
takzvaný stopař, který se pohybuje
ve strojovně a odstaňuje zastavení
stroje: 176h/ měsíc
- 1.400,00 Euro
Náklady na technický personál
1x stopař
1x servisní technik
- 1.000,00 Euro
měsíční rozdíl -6.490,00 Euro  

Protože se reálné výsledky mohou lišit v závislosti na použití, vytížení, lokalitě a jiných individuálních faktorech od průměrných hodnot, je nutno vidět propočty uvedené na této stránce jako příklady, které vycházejí z naší dlouholeté zkušenosti, nicméně nejsou závazné. V našich katalozích došlo k chybě a tento odstavec nebyl vytištěn.

Prosíme o prominutí!


S dalšími otázkami se na nás můžete bezplatně a nezávazně obrátit.